Alba Iulia - Oraşul Unirii

Arc peste timp: 1918-2018

La 1 noiembrie 1599, Mihai Viteazul intra victorios în Cetatea Bălgradului rostind celebrele cuvinte
„Asta-i pohta ce-am pohtit”, împlinind astfel la Alba Iulia visul de unire al românilor din cele trei
provincii româneşti: Moldova, Ardealul şi Ţara Românească. Din păcate, această unire a fost de
scurtă durată, Mihai Viteazul fiind ucis puţin timp mai târziu…

La mai bine de 300 de ani de la Unirea înfăptuită de Mihai Viteazul, visul românilor de a trăi uniţi s-a
împlinit prin Marea Adunare Naţională din 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia, când s-a decis unirea
Transilvaniei cu România. Astfel, s-au pus bazele Statului Unitar Modern Român. Momentul este
sărbătorit în fiecare an pe 1 decembrie, această dată devenind Ziua Naţională a României.